Co zyska firma, wykorzystując Internet i Open Nexus w procesie zakupów i sprzedaży?

Jak zwiększyć efektywność operacyjną?

Większość polskich firm stosuje klasyczny podział procesów logistycznych na logistykę dystrybucji, produkcji i zaopatrzenia. Nasze przedsiębiorstwa poszukują sposobów na zwiększenie efektywności operacyjnej na różne, nierzadko egzotyczne, sposoby. Często eksperymentują we wszystkich trzech obszarach, ale najczęściej kopiują i emulują rozwiązania już sprawdzone w krajach zachodnich. Dzięki temu redukują ryzyko porażki.

Narzędzia służące optymalizacji produkcji oraz dystrybucji są już znane, opisane i wykorzystywane od dziesięcioleci. Przedsiębiorstwa wdrażają z sukcesami japońskie techniki eliminacji marnotrawstwa – docierają do swoich klientów przez światową sieć lub przenoszą swoją działalność do Internetu. Co ciekawe, chociaż zakupy on-line dokonuje coraz więcej konsumentów, to same firmy nie wykorzystują w pełni potencjału drzemiącego w sieci.

Do tej pory duże koncerny dokonując bardziej kosztownych zakupów, same budowały obszerne aplikacje do usprawnienia kontaktów z dostawcami lub płaciły za gotowe rozwiązania. Natomiast mniejsze firmy pozbawione były dostępu do tanich rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów zakupu.

Internetowa platforma zakupowa może zmienić jednak proces dokonywania zakupów dzięki pełnemu wykorzystaniu możliwości Internetu. Rewolucja polega na bezpłatnym udostępnieniu oprogramowania, tzw. aplikacji webowych. Służą one do przeprowadzania przetargów i negocjacji on-line według kilku predefiniowanych wzorców. Korzyści z zastosowania platformy Open Nexus (ON) są wymierne zarówno dla organizacji kupujących, jak i sprzedających. Do głównych zalet należy zaliczyć:

 • powszechność, czyli łatwy, bezpłatny i ciągły dostęp do podstawowej usługi,
 • zwiększenie zasięgu penetracji rynku potencjalnych dostawców do poziomu ogólnokrajowego,
 • oszczędności na cenie nabywanych towarów,
 • możliwość wystawiania, wspólnie z innych firmami, zapotrzebowania łączonego, zwiększając w ten sposób siłę nabywczą,
 • dokonywanie wyboru dostawcy na bazie jasnych i przejrzystych reguł,
 • zmniejszenie nakładów związanych z poszukiwaniem zarówno dostawców, jak i klientów,
 • transparentność i mierzalność wyników pracy działu zakupów i sprzedaży,
 • ograniczenie potencjalnych nadużyć w działach zakupów,
 • poprawienie terminowości dostaw, a dzięki temu zmniejszenie „zjawiska gaszenia pożarów”,
 • możliwość konkurowania na przejrzystych zasadach,
 • przyśpieszenie całego procesu zaopatrzenia.

Wymienione korzyści to nie wszystkie argumenty przemawiające za wyborem internetowej platformy zakupowej. Decydując się na usługi Open Nexus, otrzymuje się dodatkowo dostęp do narzędzia umożliwiającego cykliczną ocenę dostawców, która jest następnie włączana w proces przeprowadzania transakcji.

Ocena dostawców

Zdecydowano się na udostępnienie takiej funkcjonalności, ponieważ badania przeprowadzone przez zespół ON wykazały, że aż 40% polskich firm nie kategoryzuje i nie ocenia dostawców! W wyniku tego firma nie jest w stanie dostatecznie szybko przeprowadzić procesu oceny zapytań ofertowych w możliwie jak największej liczbie firm, pomimo że posiada informacje o dostawcach. Mało tego, te same badania wykazały, że proces ofertowania jest rażąco ograniczany. W wielu firmach nie wymaga się nawet składania kontrofert dla celów porównawczych.

Decydując się na włącznie Internetu w strategię zakupową firmy, można być pewnym osiągnięcia znaczącej zmiany. Natomiast aby mieć gwarancję uzyskania konkretnych i wymiernych oszczędności, należy skorzystać z narzędzi zaawansowanych w pełni wykorzystujących potencjał sieci. Takim narzędziem w rękach każdego przedsiębiorcy jest właśnie usługa Open Nexus.

Artykuły

Zespół Sprzedaży bez prowizji, czy to możliwe?

Będę się tutaj dzielić z Wami wrażeniami i odczuciami Handlowców związanymi z transformacją działu Sprzedaży z modelu “kapitalistycznego” (kij, marchewka, hierarchia)  w model turkusowy oparty

Open Nexus Sp. z o.o.

Bolesława Krzywoustego 3,

61-144 Poznań

NIP 7792363577