Efektywność pracy działu zakupów

Efektywność pracy działu zakupów w teorii

Efektywność jest to rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza najlepsze efekty zakupów, produkcji, dystrybucji, sprzedaży, promocji. Efektywność jest przedmiotem wielu dyskusji i analiz.

Efektywność pracy działu zakupów w praktyce

Jedną ze składowych efektywności pracy działów zakupów jest motywacja, która stanowi niemalże najistotniejszy jej element. Niestety, wciąż jeszcze nie jest w pełni wykorzystywana w polskich realiach biznesowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa zwykle wzorują się na opracowanych i opisanych w literaturze systemach motywacyjnych dużych międzynarodowych koncernów, a jeszcze częściej ograniczają się jedynie do badania wyników finansowych. W czasach ogromnej konkurencji krajowej i międzynarodowej, aby przedsiębiorstwo mogło osiągnąć sukces rynkowy, musi mieć zaangażowany i efektywny zespół pracowników. Dziś coraz częściej to czynnik ludzki buduje przewagę konkurencyjną.

Przy ocenie pracy najbardziej powszechnym wskaźnikiem są oszczędności. Słowo, które natychmiast nasuwa jedno pytanie – oszczędności w odniesieniu do czego? Sposobów na liczenie oszczędności jest wiele. Można spotkać się ze stwierdzeniem, że jeśli ktoś chce udowodnić oszczędności, to niezależnie od wyniku negocjacji jest w stanie to zrobić.

Stwierdzenie to prowadzi nas do innego wniosku, mianowicie, że system oceny kupców musi być jasno i z góry ustalony, a nie zmieniany na bieżące potrzeby udowodnienia oszczędności.

Jak mierzyć efektywność pracy kupców?

Jednym z najbardziej profesjonalnych sposobów określania skuteczności działu zakupów jest podejście eksperckie. Polega ono na sformułowaniu zapytania ofertowego w taki sposób, aby cena towaru lub usługi została rozbita na szereg składowych:

  • cena materiału,
  • cena roboczogodziny maszyny x,
  • czas obróbki elementu maszyną x,
  • cena roboczogodziny maszyny y,
  • czas obróbki elementu maszyną y,
  • ilość odpadu,
  • marża,
  • cena transportu partii itp.

Porównanie ofert będących odpowiedzią na tak sformułowane zapytanie pozwala na bardzo dokładną analizę. Stwarza również podstawy do dalszych negocjacji. Możliwe jest na przykład wskazanie firmie braków w parku maszynowym (zbyt długie czasy obróbki) lub nieefektywne wykorzystanie maszyn (zbyt wysoki koszt roboczogodziny).

Negocjacji zostaje poddana zazwyczaj jedynie marża. Często jednak firmy uwzględniają najlepszą możliwą konfigurację z otrzymanych ofert i dążą do tego, aby osiągnięte ceny wynikające z tej konfiguracji były powiększone o 4-5% marży.

Podsumowanie

Takie podejście do wyceny pracy działu zakupów jest jednym z najskuteczniejszych. Kupiec, pozyskując dostawców posiadających coraz wydajniejszy park maszynowy i obniżając marże do najbardziej konkurencyjnej na rynku, prowadzi do wzrostu rentowności swojego przedsiębiorstwa. Jest to jednak metoda wymagająca znacznej wiedzy kupca. Umiejętności negocjacyjne muszą być równocześnie podparte dużą wiedzą specjalistyczną dotycząca zarówno technologii wytwarzania produktu, jak i realiów rynkowych związanych z danym wyrobem.

Artykuły

Zespół Sprzedaży bez prowizji, czy to możliwe?

Będę się tutaj dzielić z Wami wrażeniami i odczuciami Handlowców związanymi z transformacją działu Sprzedaży z modelu “kapitalistycznego” (kij, marchewka, hierarchia)  w model turkusowy oparty

Open Nexus Sp. z o.o.

Bolesława Krzywoustego 3,

61-144 Poznań

NIP 7792363577