Leczenie excelozy u pacjentów z migotaniem przedsionków

New call-to-action

Na oddział Oddział Intensywnej Terapii Zakupowej w piątek trafiła młoda kobieta z napadowym migotaniem przedsionków. W wywiadzie zakupowym Pani Doktor stwierdziła kliniczny przypadek excelozy.

Pacjentka w wywiadzie lekarskim wspominała, że przeprowadzała proces ofertowania. W zapytaniu znajdowało się jedenaście pozycji zakupowych i kilka standardowych kryteriów zapytania (termin dostawy, warunki płatności, certyfikaty oraz referencje). Po kilku telefonach i mailach przypominająco-ponaglajacych otrzymała oferty od dostawców. Szef zakupów przyszedł do niej z prośba o przygotowanie „suplarej selekting riport”. Jeżeli masz problem z używanym słownictwem to polecamy „La La Poland” – Meeting w korpo wyjaśniający użyte w tekście słownictwo.

Ponieważ jutro na zebraniu zarządu będzie prezentował oferty, jakie udało się zebrać z rynku. Pacjentka od razu zabrała się za wykonanie zadania. Przygotowała sobie w excelu „riport draft” i zaczęła flirtować skrzynkę w poszukiwaniu otrzymanych ofert. Okazało się, że otrzymała jedenaście ofert. Ctrl+C, Ctrl+V. I tak jedenaście razy z ceną. Pięciu z jedenastu dostawców podało termin dostawy w ofercie. Czterech z jedenastu podało w ofercie warunki płatności. Dwóch z jedenastu umieściło w ofercie komentarz, że mają możliwość dostarczenia certyfikatu, ale certyfikatu nie załączyli. Żaden z jedenastu nie przesłał referencji. 

– Pani Doktor, ale to przecież normalne w zakupach, dostawcy nie podają przeważnie wszystkich wymaganych informacji w ofercie, działają na swoich firmowych szablonach, a kupcy siedzą i klepią, później dzwonią, pytają i jeszcze raz dzwonią, bo muszą mieć na mailu, przypominają się i proszą. Czy to stanowi problem? – zapytał Ordynator.

– Panie Ordynatorze, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy stanowi to problem, czy nie, musimy się na chwilę zatrzymać i zastanowić, nad kilkoma rzeczami: po pierwsze czy zadaniem kupca jest klepanie danych z otrzymanych ofert do „suplarej selekting riport”, czy nie byłoby efektywniej i szybciej, gdyby „suplarej selekting riport” generował się automatycznie? Z innej perspektywy patrząc, na przykład, gdyby był Pan właścicielem firmy, czy chciałby Pan płacić za zadania, które mogą być wykonywane automatycznie? Drugie pytanie, jakie bym sobie zadała, brzmiałoby, czy ja, jako kupiec, naprawdę nie mam ważniejszych zadań, niż doprecyzowywanie ofert otrzymanych od dostawców, dzwonienie do nich i przypominanie, że oprócz ceny pytałam również o termin dostawy i że muszę mieć referencje, ponieważ Zarząd na to patrzy, a bez certyfikatu nasz klient nie kupi towaru? Czy jako kierownik mogę pozwolić sobie na to, aby moi pracownicy wydzwaniali do dostawców zadając im po kilka razy te same pytania? Jak sam Pan widzi, wszystko zależy od priorytetów w zdrowiu zakupowym. Panie Ordynatorze, czy chciałby Pan wykonywać czynności, które mogłyby być wykonywane automatycznie? – zapytała Pani Doktor.

– Oczywiście, że nie! – wykrzyknął oburzony Ordynator.

– No właśnie. I kupcy też nie chcą. – Pani Doktor spojrzała na Ordynatora z szelmowskim uśmiechem.

Młoda kobieta została wypisana po trzech dniach pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii Zakupowej, w momencie, w którym jej serce zakupowe się uspokoiło, poziom kortyzolu we krwi się unormował a motywacja do pracy wróciła do normy. Pani Doktor wypisała receptę na:

  • moduł RFX: moduł do ofertowania, który ma wbudowaną bazę dostawców; po każdym RFX „suplarej selekting riport” generowany jest automatycznie; dodatkowo dzięki wbudowanych dwóm funkcjonalnościom: „wymagany załącznik” oraz „wymagana odpowiedź”, kupiec sam decyduje, czy dostawca ma obowiązek załączenia pliku lub czy ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na wskazane w zapytaniu kryteria – system automatycznie zablokuje złożenie oferty, jeżeli dostawca nie udzieli odpowiedzi lub nie załączy załącznika do zdefiniowanych przez kupca kryteriów;
  • szczepionka wzmacniająca: algorytm autodopraszający dostawców z bazy, który profiluje konkurencyjne firmy i doprasza najlepszych wśród 126 907 dostawców dbając o eliminowanie zachowań guuglozy. Sprawia, że dostawcy są bardziej zdyscyplinowani;
  • ścieżka akceptacji wyboru ofert: możliwość akceptacji wyboru oferty przez szefa zakupów lub inną decyzyjną osobę np. w hybrydowych strukturach zakupowych decyzje o wyborze ofert podejmowane są przez właścicieli obszarów, właścicieli budżetów – MPKów, project managerów, kierowników innych działów; w niektórych sytuacjach awaryjnych lub pilnych zakupach ścieżkę akceptacji wyboru ofert uruchamiana się do tzw. szybkiej ścieżki zakupów, gdzie osobą akceptującą jest Prezes;

 

Przypadek młodej kobiety to typowy przypadek excelozy, który ilustruje jak bardzo zawiłe mogą być drogi prowadzące do podjęcia prawidłowej decyzji zakupowej. Może właśnie dlatego, że wielu pacjentów trafia na Oddział Intensywnej Terapii Zakupowej brakuje rąk do pracy w Działach Zakupów?

W diagnostyce stosuje się przeważnie analizę migawkową – narzędzia, które służy do pomiaru wartości w Twoim procesie zakupowym. Polega ona na określeniu czynności, jakie muszą zostać wykonane do jej zakończenia oraz na pomiarze czasu, jaki jest potrzebny na wykonywanie czynności, czyli przeważnie: zbierz wszystkie oferty, przygotuj „riport draft”, ctrl+C, ctrl+V z oferty do raportu, powtórz, jeszcze raz powtórz, zadzwoń do dostawcy, bo nie napisał terminu dostawy, doprecyzuj, wymuś, jak trzeba to zaszantażuj emocjonalnie („zwolnią mnie, jeśli nie będzie dostawy jutro”), zapisz, postaraj się nie zniszczyć klawiatury czytając komunikat błędu na monitorze: „Dokument nie został zapisany. Wszystkie wcześniej zapisane kopie zostały usunięte”, jak ochłoniesz/zapalisz/wypijesz podwójną melisę/wrócisz ze spaceru po produkcji i magazynie – otwórz nowy dokument, przygotuj „riport draft” ponownie, ctrl+C, ctrl+V, powtórz, jeszcze raz powtórz, wyślij do szefa, przeproś za opóźnienie.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania (www.opennexus.pl) bądź skonsultuj się z lekarzem (e-mail: exceloza@platformazakupowa.pl), gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu zdrowiu w zakupach.

 

Z pozdrowieniami

Twoja Pani Doktor

New call-to-action
Artykuły

Zespół Sprzedaży bez prowizji, czy to możliwe?

Będę się tutaj dzielić z Wami wrażeniami i odczuciami Handlowców związanymi z transformacją działu Sprzedaży z modelu “kapitalistycznego” (kij, marchewka, hierarchia)  w model turkusowy oparty

Open Nexus Sp. z o.o.

Bolesława Krzywoustego 3,

61-144 Poznań

NIP 7792363577