Diagnostyka i badania pod kątem klikozy zakupowej

Bakterie klikozy występują naturalnie w procesach zakupowych, ponieważ stoją na straży biurokratycznych wymogów (klikanie zapytań, klikanie zamówień, klikanie potwierdzeń zamówień, klikanie danych dostawców). Relacja między bakteriami klikozy a kupcem jest rodzajem korzystnej symbiozy, ponieważ spełnia wiele pożytecznych funkcji: 

 • dzięki klikaniu maili do wielu dostawców kupiec ma możliwość zwiększyć szansę na otrzymanie większej ilości ofert,
 • dzięki klikaniu zamówień w systemie kupiec ma pełen dostęp do wszystkich złożonych u dostawców zamówień,  może w łatwy sposób je przeglądać oraz reagować na ewentualne anomalia, 
 • dzięki klikaniu raportów zakupowych kupiec może raportować do przełożonego postępy swojej pracy;

Okazuje się jednak, że nadmiar bakterii klikozy może być równie szkodliwy, co ich niedobór. Dodatkowo, w pewnych warunkach bakterie klikozy, mogą wywoływać przewlekły i postępujący stan chorobowy zakupów – tzw. klikozę.

Klikoza jest chorobą autoimmunologiczną, w której organizm zakupowy niszczy własną efektywność operacyjno-strategiczną. U podłoża choroby leży brak podejścia procesowego oraz projektowego do zakupów w organizmie. 

Klikoza zazwyczaj jest chroniczną i nawracającą chorobą kupców, specjalistów ds. zakupów, managerów zakupów oraz dyrektorów zakupów – bez względu na wiek, płeć czy obsługiwany system ERP. Najbardziej charakterystycznym objawem klikozy jest tzw. niekończący się “klik-klik” wydawany przez myszkę komputerową na skutek działania kupca obsługującego proces zakupowy. 

Częstość klikozy wzrosła znacznie w ciągu ostatnich lat i jest to związane z rozwojem organizmów zakupowych oraz narastającą liczbą procesów obsługiwanych przez dział zakupów. 

Skład i ilość bakterii klikozy zamieszkujących procesy zakupowe różni się jednak w zależności od odcinka procesu zakupowego oraz zwiększa się wraz ze wzrostem czynności wykonywanych manualnie w procesie zakupowym. To, ile bakterii klikozy zamieszkuje nasz proces zakupowy zależy nie tylko od samego procesu, ale bardziej od sposobu jego organizacji, zarządzania, efektywności, automatyzacji oraz od probiotyków jakie są przyjmowane przez dział zakupów – narzędzi usprawniajacych i wspomagających codziennie czynności kupieckie. Schorzenie to jest problemem cywilizacyjnym i najczęściej występującą chorobą zakupową na świecie.

Jak dochodzi do zakażenia organizmu zakupowego?

Przyczyn namnażania się bakterii klikozy jest wiele, ale najczęściej występujące to:

 • rozwój organizmu: organizm zaczyna się rozwijać, więcej produkować a co za tym idzie – zwiększa się ilość zgłaszanych zapotrzebowań, które należy zofertować, co w konsekwencji prowadzi do większej ilości klikania zapytań oraz zamówień zakupu;
 • formalizacja procesu: każdy organizm, który się rozwija w pewnym momencie dorasta do decyzji o systemowym procesowaniu każdego zamówienia, co daje mu możliwość wyeliminowania tzw. zamówień pozasystemowych nienadzorowanych, które nie są rozliczane, tylko od razu faktura idzie w koszty; niestety, choć podejście jest słuszne, jeżeli nie jest wspierane przez probiotyki, może powodować namnażanie się bakterii klikozy;
 • cykliczność zakupów standardowych: działu zakupów wykorzystywany jest jedynie do przeklikania zamówienie, “bo musi być w systemie”, pomimo faktu, że cennik z dostawcą został ustalony na rok z góry i zamówienia mogłyby generować się automatycznie przez wykorzystanie udostępnionego innym działom e-katalogu.

Objawy choroby

Chory nie od razu zaczyna odczuwać skutki choroby. Dopiero po jakimś czasie jest w stanie zauważyć u siebie następujące objawy:

 • uporczywye bóle i drętwieniem w obrębie 1-3 palca ręki,
 • nieprzyjemne doznania w okolicy kciuka, palca wskazującego, oraz połowy palca serdecznego,
 • praca “po godzinach”, wywołana przymusem manualnego generowania zamówień zakupu,
 • rozmowy telefoniczne z dostawcami, w których chory w pełni nieświadomy daje dostawcy subtelne znaki swojej choroby: “proszę wysyłać, bo pilne, a ja później doślę zamówienie, bo wie pan, ja tam mam trochę do przeklikania w tym zamówieniu, żeby je wygenerować”,
 • poczucie bezsensu oraz stany depresyjne związane z coraz częściej pojawiającymi się myślami: “nie chce mnie się już tego klikać”, “dlaczego muszę klikać te zamówienia”, “czy to nie może się generować samo”, “dlaczego ja?”
 • choroby na tle nerwowym, w tym również stany depresyjne związane z monotonnym kopiowaniem informacji z oferty do raportu wyboru ofert, tzw. klik – ctr+C -klik – ctr+V,
 • bóle w obrębie stawów kończyny górnej,
 • tiki nerwowe – mimowolne, powtarzające się skurcze mięśni w palcu prawej lub lewej dłoni, nasilające się w wyniku długotrwałego używania myszki 
 • w końcu – wypalenie zawodowe spowodowane wykonywaniem mało ambitnych, rutynowych, nudnych, bezsensownych oraz rozwijających a zarazem bardzo nużących kolejnych kliknięć.

Diagnostyka

Badania w kierunku diagnostyki klikozy mają na celu określenie, ile kliknięć występuje w procesie zakupowym na każdym jego etapie oraz które z tych kliknięć można próbować wyleczyć lub chociażby ograniczyć, tak aby poprawić komfort życia kupca i wyeliminować kliknięcia nie dodające wartości. W badaniu podstawowym wykorzystuje się metodę analizy migawkowej, zaś w rozszerzonym pakiecie badań w kierunku klikozy, chorzy zostają poddani dodatkowej diagnostyce: mapowania procesu zakupowego oraz mapowania strumienia wartości.

Leczenie

W leczeniu klikozy stosuje się lek platformazakupowa.pl by Open Nexus we wzmocnionej dawce razem z audytem i optymalizacją procesu zakupowego. Dzięki badaniom wykonanym w pakiecie podstawowym (analiza migawkowa) oraz rozszerzonym (mapowanie procesu zakupowego, mapowanie strumienia wartości) twoja pani doktor jest w stanie efektywniej dobrać sposób leczenia – moduły oraz kierunek optymalizacji. Leczenie odbywa się kilkutorowo:

 • edukacja pacjenta na temat choroby, jej przebiegu i czynników ryzyka,
 • fizjoterapia: terapia jest procesem zindywidualizowanym i uwzględnia potrzeby pacjenta; w skład leczenia rehabilitacyjnego wchodzi szereg zabiegów z różnych dziedzin optymalizacji procesów zakupowych,
 • leczenie farmakologiczne jest leczeniem objawowym, którego celem jest złagodzenie bólu w procesie oraz próba odzyskania równowagi procesowej w zakupach; stosuje się leki przeciwzapalne w postaci automatyzacji większości czynności.

Ministerstwo Zdrowia Zakupowego we współpracy z Open Nexus oferuje szeroką gamę zabiegów mających na celu leczenie klikozy. Proponujemy terapię platformą zakupową, terapię e-katalogami, terapię optymalizacji procesu wykorzystującą różne techniki lecznicze, warsztaty zakupowe prowadzone przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów pod kątem jednostki chorobowej. Dodatkowo, dla osób cierpiących z powodu bólu przedłużającej się akceptacji na wielu płaszczyznach procesu oferujemy również specjalnie skonstruowane ścieżki akceptacji: merytorycznej zgłoszenia zapotrzebowania,   wyboru ofert oraz zamówienia. Co najważniejsze – bez konieczności logowania się do systemu, jedynie z poziomu maila.

Bardzo pożądane są suplementy diety pożądane w przypadku objawów GUUGLozy i EXCELozy.

Dbaj o swoje zakupowe zdrowie!

Z pozdrowieniami

Twoja Pani Doktor

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania (opennexus.pl) bądź skonsultuj się z lekarzem (e-mail: klikoza@platformazakupowa.pl), gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu zdrowiu w zakupach.

Artykuły

Zespół Sprzedaży bez prowizji, czy to możliwe?

Będę się tutaj dzielić z Wami wrażeniami i odczuciami Handlowców związanymi z transformacją działu Sprzedaży z modelu “kapitalistycznego” (kij, marchewka, hierarchia)  w model turkusowy oparty

Open Nexus Sp. z o.o.

Bolesława Krzywoustego 3,

61-144 Poznań

NIP 7792363577