Klucz do zakupów w firmie. Wydanie 2 już w księgarniach

platforma zakupowa - klucz do zakupów w firmie 2

Klucz do zakupów w firmie 2 w księgarniach

Miło nam poinformować, że klucz do zakupów w firmie, wydanie 2 jest już dostępne w księgarniach.

Poradnik zakupowy jest adresowany do praktyków. Główną grupą docelową są osoby, które realizują zakupy lub są na początkowym etapie organizacji Działu Zakupów w swojej firmie. Wartościowy materiał powinni w nim znaleźć zarówno menedżerowie zakupów jak i studenci.

Jeżeli jesteś taką osobą, to możesz zadać sobie pytanie, czy poradnik będzie nawiązywał do specyfiki pracy twojej firmy. Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zamierzeniem redaktorów poradnika było dostarczenie wędki (narzędzi), a nie ryb (gotowych recept). Chcieliśmy, by praktycy pokazali w nim swoje najlepsze sposoby i metody wykorzystywane w zakupach. Każdy menedżer patrzy bowiem na zakupy z innej perspektywy. Często doświadczenia praktyków przenikają się, a dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie.

Osiem rozdziałów – pęk kluczy do zakupów

Omawiane w poradniku tematy podzieliliśmy na rozdziały, które mają wprowadzić czytelnika w świat zakupów w firmie.

W pierwszym rozdziale omówiliśmy rolę i miejsce zakupów w strukturze przedsiębiorstwa, a na końcu rozdziału zamieściliśmy przykład jak podnieść rolę zakupów w firmie. Poruszyliśmy w nim również rolę zakupów w organizacji.

W rozdziale drugim pokazaliśmy zestaw dobrych praktyk i narzędzi w zależności od tego, na jakim etapie ewolucji znajduje się przedsiębiorstwo. Część z tych praktyk została rozwinięta w kolejnych rozdziałach monografii na zasadzie praktycznych studiów przypadków.

Część trzecia dotyczy podziału zadań w zakupach i nastawiona jest na pokazanie dwóch ważnych ról: kupca i dysponenta.

Rozdział czwarty pokazuje Dział Zakupów przez pryzmat podejścia procesowego. Poza praktycznymi przykładami reorganizacji procesów pokazaliśmy wyjściowy, naszym zdaniem, model procesów zakupowych, który można modyfikować i adaptować na potrzeby konkretnej firmy. Wydanie drugie poradnika jest poszerzone również o mapowanie strumienia wartości procesów zakupów zgodnie z metodyką Lean.

W części piątej poradnika pokazaliśmy „serce” Działu Zakupów, a więc strategię zakupową. Chcieliśmy pokazać, że celem Działu Zakupów nie jest jedynie obniżanie ceny, ale przede wszystkim dodanie wartości do produktu już w procesie zakupowym. Po części teoretycznej, objaśniającej, zamieszczono praktyczne studia przypadków, które pokazują, jak strategię zamienić w praktyczne działanie.

Rozdział szósty poświęcono negocjacjom. Pokazano, że nie ma negocjacji bez specyfikacji wymagań, a gdy specyfikacji nie ma, to warto o dostępne rozwiązania pytać dostawców.

Relacje Działów Zakupów z klientem wewnętrznym i dostawcą są bardzo ważne, dlatego też poświęciliśmy im rozdział 7. naszego poradnika. Pokazaliśmy także praktyczne studium przypadku jak współpracować z dostawcą, aby obniżyć TCO[1].

Ostatni rozdział poświęciliśmy transparentności w zakupach. Pokazaliśmy do czego brak transparentności prowadzi oraz pokazaliśmy przykłady kluczowych mierników efektowności w zakupach.

Liczymy, że poradnik stanie się inspiracją dla praktyków i świata akademickiego.

Recenzje –  Klucz do zakupów w firmie 2

„Klucz do zakupów w firmie” jest kolejnym po poradniku „Zarządzanie zakupami” świetnym materiałem dla kupców, ale też i dla menedżerów, którzy szukają najlepszego modelu zakupów w firmie i właściwej strategii zakupowej. Przedstawia przekrojową wiedzę przez różne procesy zakupowe sięgając aż po kreowanie kultury i dobre zwyczaje kupieckie. I jeszcze jeden ważny szczegół. Edycję wzbogacają trafne przykłady.

Poradnik może być znakomitą pomocą na drodze do osiągania celów biznesowych szczególnie dla firm, w których ranga zakupów jeszcze jest niska a udział w kosztach duży.

Polecam wszystkim zainteresowanym procesami optymalizacji zakupów w firmie.

Wojciech Gutowski, Dyrektor Logistyki, Belma Accessories Systems Sp. z o.o.

„Obowiązkowa pozycja dla menadżerów i specjalistów ds. zakupów. Przedstawia nie tylko podejście teoretyczne, ale również praktyczne spojrzenie na ogniwo łańcucha dostaw, jakim są zakupy. Forma poradnika sprawia, że jest on przystępną i ciekawą pozycją zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych kupców, którzy chcieliby udoskonalić swoje działania. Profesjonalne zarządzanie zakupami to dziedzina, która rozwija się w Polsce dopiero od kilku lat, dlatego jako jedna z niewielu rodzimych pozycji w pełni poświęcona zakupom, niniejszy poradnik jest zdecydowanie wart polecenia.”

Krystian Kryskowiak, Supply Chain Director, MARMITE S.A.

Bardzo dobry poradnik, który powinien znaleźć się w biblioteczce zarówno nowoupieczonych jak i dla doświadczonych Zakupowców. Przystępnie ale zarazem bardzo rzetelnie opisane podejście do procesu zakupowego oraz do budowania relacji z partnerami biznesowymi i dostawcami. Polecam.

Aleksandra Antoniuk, Dyrektor Zakupów Orange Polska

„Klucz do zakupów w firmie czyli od praktyków dla praktyków” to wartościowa publikacja dla menadżerów zarządzających działami zakupów, przedstawiająca na bazie doświadczeń zawodowych autorów, jak skutecznie tworzyć, zarządzać i kontrolować obszar zakupowy. Przykłady działań optymalizacyjnych zaprezentowanych w poradniku pokazują krok po kroku jak przeprowadzać zmiany w obszarze zakupów i jakich błędów należy unikać. Jednocześnie stanowi kompendium wiedzy dla kadry zarządzającej wskazując jak ważną rolę w organizacji pełni i jak duże możliwości optymalizacji kosztowej niesie ze sobą efektywnie zarządzany obszar zakupów.

Michał Berg, Dyrektor Logistyki i Zakupów, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

Poradnik znakomicie przedstawia różnorodność procesów zakupowych w firmie.

Pokazuje , jak istotny może być wpływ Zakupów na wyniki finansowe organizacji, jeżeli oprócz roli operacyjnej, pełnią również rolę taktyczną i strategiczną. Książka jest pomocna w uporządkowaniu wiedzy o zakupach, przedstawia konkretne rozwiązania i przykłady „dobrych praktyk”, jest źródłem  inspiracji dla kadry zarządzającej.

Beata Oleszek, Dyrektor Zakupów  Arvato Services Polska

Dzisiejsze realia biznesowe stawiają nowe wyzwania. Customizacja oferty dla klienta, dynamiczne wejścia nowych konkurentów (czasem spoza branży), nowe technologie podważające dotychczasowe modele biznesowe. W jaki sposób Zakupy wspierać mają budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa? Jak usprawniają  komunikację z rynkiem dostawców i pozyskiwanie rozwiązań dla problemów biznesowych?

Niniejszy poradnik pomoże czytelnikowi zrozumieć reguły budowania podstawowych  procesów zakupowych. Wskazuje jak wprowadzać  transparentność i efektywność organizacyjną w Zakupach. Jest punktem wyjścia do rozpoczęcie rozmowy o wartości.

O tym jak tworzyć partnerstwa biznesowe i generować innowacyjne rozwiązania chcielibyśmy usłyszeć od wydawców w kolejnej, trzeciej edycji Poradnika.

Mariusz Gerałtowski, Prezes Zarządu PSML www.psml.pl

Opiniowany poradnik napisany jest w formie debaty poruszającej istotne zagadnienia dotyczące praktyki zakupów. Stanowi oryginalną i interesującą pozycję literatury na rynku wydawniczym, gdyż porusza tematy bardzo rzadko opisywane we współczesnych opracowaniach dotyczących logistyki zaopatrzenia lub organizacji zakupów.

Autorzy prezentują w przystępny sposób aktualny stan wiedzy, który obrazują przykładami praktycznymi ukierunkowanymi na  dobre praktyki i sprawdzone rozwiązania stosowane zarówno w małych jak i dużych firmach. Na podkreślenie zasługują rozważania dotyczące ewolucji systemów zakupowych w poszczególnych fazach wzrostu organizacji, dociekania związane z organizacją zakupów, a także akcentowanie potrzeby kreowania strategii zakupowych.

Przedstawiony mi do zaopiniowania poradnik oceniam pozytywnie ze względu na przystępność opisów i użyteczność dla praktyków.

prof. nadzw. dr hab. inż.Magdalena K. Wyrwicka

Udanej lektury. Po kliknięciu na zdjęcie można przejść do księgarni empik.com

platforma zakupowa - klucz do zakupów w firmie 2

 

[1]  z ang. TCO − Total Cost of Ownership − całkowite koszty posiadania

 

Artykuły

Zespół Sprzedaży bez prowizji, czy to możliwe?

Będę się tutaj dzielić z Wami wrażeniami i odczuciami Handlowców związanymi z transformacją działu Sprzedaży z modelu “kapitalistycznego” (kij, marchewka, hierarchia)  w model turkusowy oparty

Open Nexus Sp. z o.o.

Bolesława Krzywoustego 3,

61-144 Poznań

NIP 7792363577