Rola i miejsce zakupów w przedsiębiorstwie

Rola i miejsce zakupów

Rola i miejsce zakupów w przedsiębiorstwie jest różnie postrzegana, gdyż zależy od czynników zewnętrznych (rynkowych), jak i wewnętrznej dojrzałości procesowej organizacji. Istnieją trzy sposoby postrzegania zakupów jako działalności przedsiębiorstwa na poziomie:

  • Strategicznym,
  • taktycznym,
  • operacyjnym.

Strategiczna rola zakupów identyfikuje je jako jeden z kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Ujęcie taktyczne koncentruje się wokół potencjalnych oszczędności wynikających z korzyści skali możliwej do osiągnięcia. Z kolei podejście operacyjne utożsamiane jest z klasyczną realizacją funkcji zakupu. To realizacja składanego zapotrzebowania po najniższym koszcie przy zachowaniu wymaganej ilości, jakości i koniecznych terminów co przedstawiono w poniższej tabeli.

Rola zakupów Definicja
Strategiczna „zarządzanie zewnętrznymi zasobami firmy w celu podnoszenia jej wartości”
Taktyczna „zakupy to funkcja służąca do osiągnięcia synergii kosztowych”
Operacyjna „zakupy to realizacja składanych zapotrzebowań po najniższym koszcie przy zachowaniu wymaganej ilości, jakości i koniecznych terminów”

Światowe i krajowe tendencje wykazują ciągły wzrost roli zakupów w przedsiębiorstwach.Coraz większa liczba menadżerów wskazuje ich funkcje taktyczne i strategiczne. Niemniej nie należy zapominać, że codzienna działalność przedsiębiorstwa to przede wszystkim realizacja funkcji operacyjnej. Stąd zatem nadal wielu menedżerów lokuje w tym miejscu zakupy, wychodząc z założenia, że nawet najlepsza strategia jest tyle warta, co jej realizacja. Poza tym przedsiębiorstwa, borykając się z problemami dnia codziennego, poszukują przede wszystkim szybkich zwycięstw (quick win) oraz efektywności w bieżącym działaniu. Zapewne z tych powodów postępująca integracja zakupów z poziomem taktycznym i strategicznym przedsiębiorstw, jak i integracja zewnętrzna partnerów łańcuchów dostaw, jest procesem zorientowanym na długotrwałe działanie.

Artykuły

Zespół Sprzedaży bez prowizji, czy to możliwe?

Będę się tutaj dzielić z Wami wrażeniami i odczuciami Handlowców związanymi z transformacją działu Sprzedaży z modelu “kapitalistycznego” (kij, marchewka, hierarchia)  w model turkusowy oparty

Open Nexus Sp. z o.o.

Bolesława Krzywoustego 3,

61-144 Poznań

NIP 7792363577