Rola i miejsce zakupów w przedsiębiorstwie

Rola i miejsce zakupów

Rola i miejsce zakupów w przedsiębiorstwie jest różnie postrzegana, gdyż zależy od czynników zewnętrznych (rynkowych), jak i wewnętrznej dojrzałości procesowej organizacji. Istnieją trzy sposoby postrzegania zakupów jako działalności przedsiębiorstwa na poziomie:

  • Strategicznym,
  • taktycznym,
  • operacyjnym.

Strategiczna rola zakupów identyfikuje je jako jeden z kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Ujęcie taktyczne koncentruje się wokół potencjalnych oszczędności wynikających z korzyści skali możliwej do osiągnięcia. Z kolei podejście operacyjne utożsamiane jest z klasyczną realizacją funkcji zakupu. To realizacja składanego zapotrzebowania po najniższym koszcie przy zachowaniu wymaganej ilości, jakości i koniecznych terminów co przedstawiono w poniższej tabeli.

Rola zakupów Definicja
Strategiczna „zarządzanie zewnętrznymi zasobami firmy w celu podnoszenia jej wartości”
Taktyczna „zakupy to funkcja służąca do osiągnięcia synergii kosztowych”
Operacyjna „zakupy to realizacja składanych zapotrzebowań po najniższym koszcie przy zachowaniu wymaganej ilości, jakości i koniecznych terminów”

Światowe i krajowe tendencje wykazują ciągły wzrost roli zakupów w przedsiębiorstwach.Coraz większa liczba menadżerów wskazuje ich funkcje taktyczne i strategiczne. Niemniej nie należy zapominać, że codzienna działalność przedsiębiorstwa to przede wszystkim realizacja funkcji operacyjnej. Stąd zatem nadal wielu menedżerów lokuje w tym miejscu zakupy, wychodząc z założenia, że nawet najlepsza strategia jest tyle warta, co jej realizacja. Poza tym przedsiębiorstwa, borykając się z problemami dnia codziennego, poszukują przede wszystkim szybkich zwycięstw (quick win) oraz efektywności w bieżącym działaniu. Zapewne z tych powodów postępująca integracja zakupów z poziomem taktycznym i strategicznym przedsiębiorstw, jak i integracja zewnętrzna partnerów łańcuchów dostaw, jest procesem zorientowanym na długotrwałe działanie.O autorze

Grzegorz Klimarczyk

Ponad 10-letnie doświadczenie w logistyce i zakupach. Zaczynał od przemysłu samochodowego, następnie pracował w branży autobusowej. Platforma zakupowa OpenNexus powstała dzięki pomysłowi i determinacji Grzegorza, który od 2009 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Open Nexus Sp. z o.o. Prowadził dotychczas ponad 100 projektów optymalizacyjnych i jest redaktorem pierwszego w Polsce poradnika dla praktyków “Zarządzanie zakupami”.


Przeczytaj także


Zostaw komentarz

Twój email nigdy nie będzie opublikowany. Wymagane pola zostały oznaczone *

*
*

MENU