Warsztaty dla Menadżerów Zakupów “Umowy długoterminowe (formuły kosztowe)”

W czwartek 21 stycznia w siedzibie Open Nexus odbyły się kolejne warsztaty dla Menadżerów zakupów pod hasłem: “ Umowy długoterminowe (formuły kosztowe)”.

 

Przedmiotem warsztatów była dyskusja jak stworzyć kontrakt, który pomimo     zmienności cen będzie wciąż aktualny i korzystny dla firmy.

 

W sytuacji znacznych wahań cenowych zarówno długo jak i krótkoterminowych np. w przypadku niektórych surowców do produkcji, dochodzi aspekt spekulacji co zawsze wiąże się z podejmowaniem ryzyka. Profesjonalna analiza trendów zmian interesujących nas dziedzin gospodarki, sytuacji rynkowej, walutowej, konkurencji oraz dostawców pomaga odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy moja decyzja jest słuszna w rozumieniu jej wpływu na funkcjonowanie firmy oraz jej zyskowność?.

Stawiamy więc pytanie, jak temu zaradzić?

Kluczem do sukcesu w biznesie, a tym samym zachowania przewagi konkurencyjnej na rynku, jest właściwie prowadzona polityka cenowa.

Wyznaczanie odpowiedniego poziomu ceny wiąże się z wieloma działaniami i zabiegami marketingowymi. W praktyce i teorii wyznacza się cenę według popytu, kosztów i konkurencji.

Na przykładzie firmy produkującej lody  zobaczyliśmy jak kwestie formuł cenowych są podejmowane w przypadku opakowań polipropylenowych (PP). W dalszej kolejności mogliśmy zapoznać się z tym jak formuły kosztowe buduje producent alkoholi. Poruszyliśmy również temat cenowych formuł w przesyłkach kurierskich i opakowaniach kartonowych.

Konstruowanie formuł cenowych w poszczególnych firmach (na przykładzie opakowań PP). Co nam dają formuły cenowe?

  • Kontrolę poszczególnych kosztów opakowań (dzięki czemu generujemy oszczędności),
  • Bezpieczeństwo biznesu,
  • Brak problemu podwyżki w trakcie sezonu (ponad stan faktyczny),
  • Zabranie dostawcom możliwości kamuflowania dodatkowej marży,
  • Oszczędność czasu kupca,
  • Gwarancje cenowe kosztów stałych na długi okres,
  • Oszczędności w zakresie etykiet IML,
  • Oszczędności w zakresie barwników.

Jednym z elementów w kwestii oszczędności/korzyści oraz kreowaniu produktów finalnych jest budowanie form wtryskowych do produkcji opakowań według własnego projektu opakowania. Kolejnym elementem oszczędności jest motywacja dostawców (uwzględniając zachowanie, jakości) do zmniejszenia wagi opakowania, warunkując wagę maksymalną w umowie. Budowa opakowania, którego nie ma obecnie na rynku pozwala na brak konkurencji przynajmniej w czasie pierwszego roku sprzedaży produktu finalnego, daje to jeszcze większą kontrolę kosztów, bazując na konkretnych ilościach rocznych.

Co nam daje konstruowanie formuł cenowych?

Dzięki formule cenowej, gwarancji kosztów stałych, ingerencji w zakupy etykiet IML, barwników, budowie form, obniżeniu wagi oraz uzależnieniu firm małych, średnich od współpracy  firma może uzyskać oszczędności  na poziomie około 30% całego opakowania.

„Formuła formułą, ale…” czy formuła cen ma być „automatem”?

“Wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem. Wszystko co widzimy jest punktem widzenia, nie prawdą”.

Warsztaty były bardzo owocne, każdy zapewne znalazł co nieco dla siebie. Pamiętajmy, że wszystko o czym rozmawiamy na warsztatach jest tylko opinią i Naszym wspólnym doświadczeniem, nie zaleceniem. Traktujmy naszą wiedzę w tej dziedzinie jako wskazówkę, a czasami może i DROGOWSKAZ w tworzeniu formuł cenowych w naszych organizacjach.

Dziękujemy za tak liczną obecność oraz jednocześnie z przyjemnością:

ZAPRASZAMY NA KOLEJNY CYKL WARSZTATÓW już w kwietniu.

TEMAT: Walka z rutyną lub patologią, efektywność wyszukiwania nowych dostawców

Platforma Zakupowa - Warsztaty 21.01.2016

Platforma zakupowa Open Nexus - Warsztaty 21.01.2016

Platforma zakupowa - Warsztaty 21.01.2016

Artykuły

Zespół Sprzedaży bez prowizji, czy to możliwe?

Będę się tutaj dzielić z Wami wrażeniami i odczuciami Handlowców związanymi z transformacją działu Sprzedaży z modelu “kapitalistycznego” (kij, marchewka, hierarchia)  w model turkusowy oparty

Open Nexus Sp. z o.o.

Bolesława Krzywoustego 3,

61-144 Poznań

NIP 7792363577