WARSZTATY DLA MENEDŻERÓW ZAKUPÓW 22.09.2016

Jak mierzyć efektywność? Warsztaty dla menedżerów zakupów

Po raz kolejny spotkaliśmy się w Poznaniu na cyklicznych Warsztatach dla Menadżerów zakupów organizowanych przez Open Nexus i PSML.

Tematem przewodnim były KPI czyli Kluczowe Wskaźniki Efektywności (ang. Key Performance Indicators).

Warsztaty dla menedżerów – trzy panele

Panel 1: Prowadzący – Joanna Domka-Marciniak – Good Food Products

Panel 2: Prowadzący – Wojciech Heldt- Bridgestone

Panel 3: Prowadzący – Renata Szymankiewicz – Sivantos

Przedmiotem rozmów były KPI jako finansowe i niefinansowe wskaźniki i ich zastosowanie w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji.

Firmy wspierają się wyselekcjonowanymi wskaźnikami KPI celem osiągania założonych efektów zarówno operacyjnych, taktycznych jak i strategicznych.

Nasi Prelegenci zaprezentowali przykładowe mierniki i wskaźniki które wykorzystują w swoich firmach. Praktyczne i unikalne przykłady pozwoliły na poszerzenie wiedzy oraz z pewnością dały inspirację do wprowadzenia konkretnych rozwiązań..

Zagadnienia, problemy, wyzwania

Kluczowe zagadnienia poruszone na warsztatach:

 • wprowadzenie i posługiwanie się miernikami dobranymi odpowiednio do potrzeb firmy,
 • podział KPI na cele operacyjne, taktyczne i strategiczne,
 • wartość jaką KPI wnoszą do procesu zakupowego,
 • dobór odpowiednich wskaźników w celu wykazania oszczędności.

Kluczowe problemy  powiązane z tematem to:

 • Czy obniżanie liczby dostawców prowadzi do oszczędności? Czy wręcz przeciwnie obniżanie liczby dostawców ogranicza konkurencyjność zatem i prowadzi do zmniejszenia potencjału oszczędności?
 • Czy możliwa jest sytuacja, aby wszystkie zakupy dokonywane były systemowo?
 • Czy KPI powinny być ustalane dla poszczególnych działów osobno czy teżpowinno się skoncentrować wyłącznie na mierzeniu realizacji celów całej firmy?

Uczestnicy chętnie brali udział w dyskusji, co zaowocowało bardzo ciekawymi wnioskami. Szczególnie dużo dyskutowano nad tematem ograniczania liczby dostawców, oraz o subiektywnych KPI stosowanych w jednej z firm, której przedstawiciel był obecny na warsztatach. Została również podniesiona kwestia cashflow oraz długich terminów płatności, kwestionowano nawet ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnicy wymienili się informacjami na temat systemów informatycznych używanych w ich firmach w celu zarządzania przedsiębiorstwem.

Podsumowując

Wnioski płynące z warsztatów:

 • Wskaźniki powinny być ustalane przy współpracy wszystkich działów, koordynowane przez kierownictwo firmy,
 • KPI powinny być dostosowane do strategii przedsiębiorstwa oraz specyfiki sektora – nie ma uniwersalnego szablonu mierników,
 • Rozbieżności we wskaźnikach stosowanych w poszczególnych działach mogą doprowadzić do nieporozumień w firmie, a nawet do tzw. zjawiska dysfunkcji czyli deregulacji całości przez założenie sprzecznych celów/mierników
 • Aby pobudzać potrzebę ciągłego doskonalenia cele powinny być zwiększane,
 • W celu wykluczenia manipulacji wynikami, KPI powinny być jasno zdefiniowane oraz przekazane do wiadomości pracownikom,
 • Stosowanie KPI powinno być powiązane z systemem premiowym w firmie,
 • Należy pamiętać o wpływie czynników niezależnych na KPI, jak na przykład nieodpowiedzialni dostawcy,
 • Obecnie, nie jest możliwa sytuacja, aby wszystkie zakupy dokonywane w firmie były dokonywane przez system. Maksymalny procent zakupów systemowych przedsiębiorstwa może dochodzić do około 90%.

Następne warsztaty już 01.12.2016 godz 16:00

Temat: Od RFP do RFQ – metodyka Best Value Procurement

Artykuły

Zespół Sprzedaży bez prowizji, czy to możliwe?

Będę się tutaj dzielić z Wami wrażeniami i odczuciami Handlowców związanymi z transformacją działu Sprzedaży z modelu “kapitalistycznego” (kij, marchewka, hierarchia)  w model turkusowy oparty

Open Nexus Sp. z o.o.

Bolesława Krzywoustego 3,

61-144 Poznań

NIP 7792363577